Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster/tidsbokning
Tävling
Tävlingsprogram 2019
Lokala regler
Tävlingsvillkor
Matchcupen 2019
Herrgolfen 2019
Golfveckan 2019
Klubben
Banan
Börja spela golf
Pro & Träning
Nyheter
Samarbetspartners
Kontakta oss
Golfrestaurangen

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för enskild tävling samt anmälningsavgiften finns angivet på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Registrerade ronder i GIT.

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap. Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

2. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling görs i GIT senast klockan 12.00 två dagar före tävlingen. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling utan giltig anledning, se Spel och tävlingshandboken.

3. Handicapklasser

 Vid klubbens tävlingar gäller indelning i handicapklasser enligt tävlingsledningens beslut.

4. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar gäller att vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee kan herrar som under året fyller 75 år eller mer, välja röd tee. Damer som under året fyller 75 år eller mer, kan välja orange tee. Detta gäller under förutsättning att inte annat har angetts av tävlingsledningen för respektive tävling.

5. Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål x och därefter på hål y osv.

6. Scorekortsinlämning

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till kansli eller tävlingsledning. Scorekortet är inlämnat när spelaren har överlämnat det.

7. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelning tillfaller nästa pristagare. Vid synnerliga skäl kan tävlingsledningen godkänna att pris utlämnas till ombud.

8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.