Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster/tidsbokning
Tävling
Tävlingsprogram 2024
Lokala regler
Tävlingsvillkor
Matchcupen 2023
Herrgolfen 2023
Golfveckan 2024
Klubben
Banan
Pro & Träning
Juniorverksamheten
Nyheter
Grupper och Företag
Golfrestaurangen
Kontakta oss
Samarbetspartners

 

LOKALA REGLER 2024 FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om ingenting annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1.  Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Banans gräns markeras med vita pinnar/stolpar. Out of bounds definieras av linjen
 mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

 2.  Den asfalterade vägen framför klubbhuset som leder till driving range markerar  
 banans gräns och befinner sig utanför banan. Övningsspel är tillåtet på och i direkt  
 anslutning till övningsgreenerna belägna till höger om gul tee på hål 10 och framför
 klubbhuset.   

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

2Ön, belägen i pliktområdet mellan hål 8 och 9 tillhör pliktområdet

3. Om en boll på hål 9 är i pliktområdet, inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt:

Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen bestående av en grön matta belägen 50 meter till vänster om röd tee. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16.1)

a) Mark under arbete

1. Alla områden som definieras av blåa pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

  1. Områden definierade av blåa pinnar med grön topp är en spelförbudszon, som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Områden markerade med sluten vit linje definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror.

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

7. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan.
8. De unga träden med eventuellt tillhörande planteringsgrop identifierade av stödpinne och/eller blågrön pinne är spelförbudszoner:
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Gulsvarta stolpar som markerar avståndet 150 m till mittpunkten på green.

2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

4. Avståndsmarkeringar i fairway.

5. Alla stenmurar på spelfältet

c. Integrerade föremål

Stenrösen är integrerade föremål (Regel 16.1 är inte tillämplig).

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 

 

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.   
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen
kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden
också stängda.

6. Scorekortsansvar
Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (Två slag) Plikten läggs på det sista hålet i spelarens rond.

 

 

Regel- och handicapkommittén