Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster
Tävling
Klubben
Banan
Börja spela golf
Pro & Träning
Nyheter
Samarbetspartners
Kontakta oss

Lokala Regler                                                      

Banmarkering                              Regel Regelhänvisning                                
Vit out of bounds  27
Gul  vattenhinder  26
Röd  sidovattenhinder 26
Blå  mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA, spel förbjudet bilaga I sid 133
Orange  oflyttbara hindrande föremål 24

                                        

1. OUT OF BOUNDS (Regel 27)

a) Banans gräns markeras med vita pinnar / stolpar.

b) Den asfalterade vägen framför klubbhuset som leder till drivingrange markerar banans gräns och befinner sig utanför banan.

2. VATTENHINDER (Regel 26)

Sido- och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är

ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders

gräns, dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.

3a. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)

a) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.

b) Myrstackar.

c) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

d) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

e) Områden markerade med sluten vit linje.

f) Nyplanterade träd med eventuellt tillhörande planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blå 

    pinne.

3b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2)

Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet. Se regler för golfspel 2016 -  sid. 136 -137

4a. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)

Stenar i bunker.

4b. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

a) Alla belagda vägar.

b) Alla vägslut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer.

c) Gul-svarta stolpar som markerar avståndet 150 m till greenens mittpunkt.

5. ORGANISK DEL AV BANAN

Stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar av stengärdsgårdar får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28

Plikt: Matchspel – förlorat hål; Slagspel – 2 slags plikt.

6. AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN   (Regel 14-3)

 En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. höjdskillnader eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3,

Plikt: Matchspel – förlorat hål; Slagspel – 2 slags plikt. För ytterligare överträdelse – diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

7. BEGRÄNSAT ÖVNINGSSPEL TILLÅTET

Övningsspel är tillåtet på och i direkt anslutning till övningsgreenerna belägna till höger om gul tee på hål 10 och framför klubbhuset.

På dag för slagspelstävling innebär brott mot bestämmelsen enligt Regel 7-1b.

8. BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Regelkommittén Herrljunga Golfklubb 2017-02-28