Styrelsen 2016

Ordförande Martin Fredriksson
Vice ordförande Peter Danielson
Sekreterare Agneta Hedén
Ledamot Ulla Ternander
Ledamot Jörgen Dahlqvist
Ledamot Fredrik Bertilsson
Suppleant Agneta Svensson

Revisor Per Borgvall
Revisor Christer Arnskov

Herrljunga Golfklubbs stadgar

Herrljunga GK stadgar

Herrljunga GK Långtidsplan