Kommittéordförande

Nedan finner du namnen på våra kommittéordförande, samt seriespelsansvariga, i klubben.

Bana Jan Gustafsson
Dam Frieda Ovemyr
Marknad Gunnar Wigertsson
Medlem & Utbildning Crister Andersson
Tävling Ingemar Jonsson
Regel/Hcp Qina Schlyter
Junior/Elit Peter Olsson
Tränare Elit Rickard Larsson, PGA Professional
Ansvarig Golfvärdar Håkan Dalenhag
Ansvarig Daglediga Ingemar Jonsson

D 50 Marie Håkansson
D 60 Ulla Franzén
D 70 Kerstin Löfvenius
H 40 Hans Larsson
H 50 Göran Löfvenius
H 60 Kent Åhman
H70
Jan-Eric Johansson