Kommittéordförande

Nedan finner du namnen på våra kommittéordförande i klubben.

Bana Jan Gustafsson
Marknad Gunnar Wigertsson
Medlem & Utbildning Thomas Bom
Tävling Nancy Persson
Regel/Hcp Qina Schlyter
Junior Pro+Erik Lid+Hugo Stenqvist+Gustaf Svensson
Knattar Pro+Erik Lid+Hugo Stenqvist+Gustaf Svensson
Elit Jan Gustafsson
Tränare Elit Pro

D 50 Marie Håkansson
D 60 Marita Johansson/Birgitta Nilsson
H 35 Johan Sandh
H 45 Mito Battelino
H 55 Peter Danielson
H 65 Olle Nilsson
H70
Håkan Dalenhag
Dam Birgitta Friberg
Klubbredaktör Lars Ottosson
Valberedningen Sammankallande Kenneth Strind