Kommittéordförande

Nedan finner du namnen på våra kommittéordförande, samt seriespelsansvariga, i klubben.

Bana Jan Gustafsson
Dam Frieda Ovemyr
Marknad Gunnar Wigertsson
Medlem & Utbildning Crister Andersson
Tävling Agneta Ottosson
Regel/Hcp Qina Schlyter
Junior Peter Olsson
Elit Jan Gustafsson
Tränare Elit Pro

D 50 Marie Håkansson
D 60 Marita Johansson
D 70 Kerstin Löfvenius
H 40 Hans Larsson
H 50 Peter Danielson
H 60 Claes Ottergren
H70
Jan-Eric Johansson
Klubbredaktör Lars Ottosson